Нанесение трафарета в ресторане  "Burger King" 05.05.2017

Нанесение трафарета в ресторане "Burger King"

Нанесен логотип на стену ресторана в г. Липецке

Возврат к списку